mini-49

[Jedna kobieta opiera się na posadzce sali teatralnej, druga biegnie w jej kierunki]