mini-50

[Dwie kobiety w trakcie awangardowego tańca w sali teatralnej]