mini-51

[Dwie osoby leżą na ziemi w sali teatralnej]