mini-52

[Grupa osób z podniesionymi rękami stoi w kółku w sali teatralnej]