mini-9

Piątka uczestników warsztatów podczas ćwiczeń