Staruszek z rowerkiem

Staruszek z rowerkiem, "Umarła klasa", 1975 w zbiorach Cricoteki

Staruszek z rowerkiem, “Umarła klasa”, 1975 w zbiorach Cricoteki