Szafa

Szafa - interior imaginacji  W małym dworku, 1961, w zbiorach Cricoteki

Szafa – interior imaginacji W małym dworku, 1961, w zbiorach Cricoteki

“Odkryłem nowe M I E J S C E teatralne …S Z A F A. (Dzieci odkryły je grubo wcześniej). Dałem szafie nazwę “I N T E R I O R” imaginacji.”

Ludzie atrapy(1960)
“Z kolei przychodzi pora na teatr. Żywy organizm aktora, z ciężkim bagażem psychologizmu, zostaje zastąpiony przez Atrapę. Jak ubrania zawieszone na wieszaku. W szafie. Gra aktorska przedziera się przez tę oporną i obcą materię, by tam w głębi, jak na dnie piekła – odnaleźć na nowo wizerunek człowieka.”

(Tadeusz Kantor, Przedmioty, klisze pamięci…, opracowanie: Anna Halczak, Krzysztof Pleśniarowicz, BWA Wrocław 1990 s. 13,14)