Tag: nagrody

Nagrody dla Cricoteki

[Nocne zdjęcie budynku Cricoteki i jego odbicie w lustrzanych panelach]

ARCHITEKTURA: Nagroda w kategorii najlepszy budynek użyteczności publicznej 2013-2014 – VIII edycję konkursu Życie w Architekturze  Grand Prix Nagrody Architektonicznej magazynu Polityka – 2014 Nagroda Architektoniczna Polityki – laureat Grand Prix IV edycji Nagrody Architektonicznej Polityki – czerwiec 2015 Dziennik Polski, Kraków.pl…