Warsztaty dla przedszkoli

Cricoteka stawia sobie za cel rozwijanie wrażliwości przez jasne, ale też te nieoczywiste nawiązania do twórczości Tadeusza Kantora. Nasza oferta zrozumiałym dla dzieci językiem przybliża inspirujące aspekty sztuki nowoczesnej, jest przyjaznym wprowadzeniem w tajemniczy świat artystycznej wyobraźni, pobudza kreatywność, rozwija umiejętności i pielęgnuje wrażliwość – wszystko to w nietuzinkowej architektonicznie przestrzeni.

Warsztaty prowadzone są przez specjalistów z zakresu animacji kultury, pedagogiki teatru, cyrku, sztuk plastycznych, muzyki, tańca czy ruchu kreatywnego.

Sztuka może być wspaniałą przygodą!

Zapraszamy do odkrywania świata teatru i sztuki poprzez działania angażujące zmysły, wyobraźnię i inspirujące do kreatywnego myślenia. Zamiast tradycyjnych muzealnych opowieści zapraszamy uczestników do dynamicznego odkrywania twórczości Tadeusza Kantora i jej indywidualnej, kreatywnej interpretacji.

Warsztaty bazują na założeniach pedagogiki teatru – są przestrzenią twórczego, swobodnego wyrażania się i mają na celu kształtowanie świadomego odbiorcy i twórcy sztuki.

 

Warsztaty prowadzimy od czwartku do niedzieli, po wcześniejszej rezerwacji.

Informacje i rezerwacje: tel. (12) 442 77 70 wew. 115, rezerwacje@cricoteka.pl

Koszt: 180 zł od grupy

Czas trwania warsztatów: 1 godzina

Tematy do wyboru:

Teatr – a co to takiego?

(Warsztat dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością wzroku lub spektrum autyzmu)

Co potrafią wyrazić nasze gesty? Jak możemy się poruszać? Proste działania teatralne z wykorzystaniem technik aktorskich, ćwiczeń głosowych oraz improwizacji z użyciem rekwizytów.

Wspólnie pracujemy nad koordynacją słuchowo-ruchową, świadomością ciała i wyobraźnią przestrzenną. Na warsztatach dzieci poznają terminy takie jak: „reżyser”, „rekwizyt”, „improwizacja”.

Słowa klucze: teatr, improwizacja, rekwizyty, ćwiczenia teatralne, ruch, duża motoryka

Wiaderko pełne dźwięków

(Warsztat dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością wzroku lub spektrum autyzmu)

Jak zrobić instrumenty z przedmiotów znalezionych dookoła? Testujemy różne materiały – szeleścimy, stukamy i skrzypimy. Gramy bardzo głośno i bardzo cicho. Nasłuchujemy dźwięków z otoczenia i komponujemy melodię, w której nasza muzyka łączy się z nimi w całość. Tworzymy wspólnie małą orkiestrę, bawimy się w dyrygentów.

Słowa klucze: dźwięki, rytm, wyobraźnia muzyczna, instrumenty, praca w grupach

Projekt poczta

Czy list może być dziełem sztuki? Korzystając z materiałów archiwalnych odkrywamy tajniki warsztatu Tadeusza Kantora, które stają się punktem wyjścia do własnych poszukiwań. Testujemy różne techniki artystycznego wykorzystywania kopert i znaczków, ale też rozmawiamy o idei wielkiej wystawy na poczcie. Wspólnie tworzymy koperty-ambalaże, a nawet próbujemy odtworzyć happening z wielkim listem.

Słowa klucze: ambalaż, list, poczta, dzieło sztuki, praca indywidualna,

A jak abstrakcja

Kim jest artysta? Co to takiego język obrazu? Trening twórczego myślenia w oparciu o ćwiczenia oraz zabawy na temat kształtów i kolorów.

Pobudzamy wyobraźnię wykonując różnorodne ćwiczenia rysunkowe w małej i dużej skali. Znajdujemy zastosowania linii prostej, falowanej, kropkowania, kreskowania. Wykorzystujemy kolorowe folie, przyglądamy się zjawisku przenikania kolorów, wspólnie zastanawiamy się, czym jest abstrakcja.

Słowa klucze: rysunek, kształty i kolory, działania plastyczne, trening twórczości, mała motoryka

 

Na zdjęciu grupa dzieci bawi się kołami rowerowymi. Fot. Studio FILMLOVE

Fot. Studio FILMLOVE