Warsztaty dla szkół

Warsztaty dla szkół prowadzimy od wtorku do piątku, po wcześniejszej rezerwacji. W tym celu należy pisać na adres: rezerwacje@cricoteka.pl. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Aleksandra Treder, tel. (12) 442 77 70 wew. 115 lub mail: treder@cricoteka.pl

Czas trwania warsztatu to 60 min.

W przypadku grupy większej niż 25 osób – istnieje konieczność podzielenia grupy na dwie mniejsze.

Organizujemy warsztaty w języku angielskim dla grup zorganizowanych oraz warsztaty tłumaczone na polski język migowy. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

Na zdjęciu grupa młodzieży tworzy wspólnie żywą rzeźbę. Fot. Studio FILMLOVE

Fot. Studio FILMLOVE

Tematy do wyboru:

Temat: Wiaderko pełne dźwięków

Wiek uczestników: 5–9 lat (warsztat dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną lub spektrum autyzmu)

Koszt udziału: 150 zł od grupy

Jak zrobić instrumenty z przedmiotów znalezionych dookoła? Przetestujemy różne materiały – poszeleścimy, postukamy i zaskrzypimy. Zagramy bardzo głośno i bardzo cicho. Będziemy nasłuchiwać dźwięków z otoczenia i skomponujemy melodię, w której nasza muzyka połączy się z nimi w całość. Stworzymy wspólnie małą orkiestrę, pobawimy się w dyrygentów.

 

Temat: Maszynerie

Wiek uczestników: 7–12 lat

Koszt udziału: 150 zł od grupy

Jak wygląda maszyna zniszczenia zbudowana z krzeseł? A jak działa „Trąba Sądu Ostatecznego”? Przyjrzymy się obiektom ze spektakli Tadeusza Kantora. Część z nich to przedziwne wehikuły, część jest nietypowo wyglądającymi przedmiotami mającymi nawiązywać do rzeczy znanych z codziennego użytku – np. metalowy „Zlew”.

Inspirując się zdjęciami i rysunkami obiektów oraz dziełami zgormadzonymi na wystawie, zaprojektujemy własne wynalazki. Zbudujemy ich modele z prostych elementów. Być może uda się je wprawić w ruch!

 

Temat: Małe operacje teatralne

Wiek uczestników: 7–12 lat

Koszt udziału: 150 zł od grupy

Czy sadzenie gazet w piasku, dyrygowanie morskimi falami albo jedzenie makaronu z walizki mogą być dziełem sztuki? Co to jest happening? Jak wyglądały Małe operacje kosmetyczne albo Panoramiczny happening morski? Inspiracją do wspólnej zabawy będą happeningi Tadeusza Kantora – polskiego prekursora tego gatunku. Podpatrzymy na przekładzie spektakli Teatru Cricot 2, jak metody happeningu można użyć w teatrze.

Warsztat ma na celu uaktywnienie ekspresji ruchowej uczestników. Sięgniemy po elementy improwizacji teatralnej. Punktem wyjścia będą codzienne czynności i działania z przedmiotami.

 

Temat: Kostium jak rzeźba

Wiek uczestników: 6–10 lat (warsztat dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną lub niepełnosprawnościami sensorycznymi)

Koszt udziału: 5 zł od osoby (dla uczniów z niepełnosprawnością bezpłatnie)

Jak wyglądają kostiumy cyrkowców? A jak postaci z Cyrku Kantora? Czy kostium może przypominać abstrakcyjną rzeźbę?

Kostiumy Marii Jaremy do spektakli Teatru Cricot 2 będą punktem wyjścia do wspólnych poszukiwań twórczych. Będziemy mieli okazję zaprojektować własne kostiumy teatralne, wykorzystując różne rodzaje materiałów i manekiny krawieckie. A może sami przebierzemy się za woltyżerkę lub żonglera?

Warsztaty odbywają się w ramach programu Bon Kultury.

 

Temat: Projekt poczta

Wiek uczestników: 6–10 lat

Koszt udziału: 5 zł od osoby

Czy list może być dziełem sztuki? Korzystając z materiałów archiwalnych będziemy odkrywać tajniki warsztatu Tadeusza Kantora, które staną się dla nas punktem wyjścia do własnych poszukiwań. Przetestujemy różne techniki artystycznego wykorzystywania kopert i znaczków, ale też porozmawiamy o idei wielkiej wystawy na poczcie. Wspólnie stworzymy koperty-ambalaże, a nawet spróbujemy odtworzyć happening z wielkim listem.

Warsztaty odbywają się w ramach programu Bon Kultury.

 

Temat: Jak stworzyć teatr z zatrzymanego wspomnienia?

Wiek uczestników: 12–18 lat

Koszt udziału: 150 zł od grupy

Dla Tadeusza Kantora biografia była tworzywem, materią, z której stwarzał swoje spektakle. W ostatnim etapie twórczości – Teatrze Śmierci, nie korzystał z żadnych tekstów literackich, narzędziem kreacji czyniąc własne wspomnienia i często wracając do dzieciństwa.

Inspirując się metodą klisz pamięci, na warsztatach sprawdzimy, jak zachowane i zatrzymane wspomnienia stają się punktem wyjścia do teatralnych scen. Uczestnicy w procesie twórczym wykorzystają własne rodzinne fotografie z przeszłości, przeanalizują również fotografie ze spektakli Kantora. Zaczniemy od rozgrzewki, pełnej ćwiczeń dramowych, na ekspresję ciała i emocji oraz ćwiczeń z nurtu pedagogiki zabawy. Finałem warsztatów będzie pokazanie wypracowanych w grupach scen (etiud), inspirowanych fotografią-wspomnieniem.

 

Temat: Od przedmiotu do bio-obiektu

Wiek uczestników: 12–18 lat

Koszt udziału: 150 zł od grupy

W jaki sposób wykorzystać potencjał obecności przedmiotów na scenie? Jaką rolę może pełnić przedmiot w teatrze, kiedy nie jest ani dekoracją, ani rekwizytem? A gdyby był nierozerwalnie związany z aktorem i tworzył jego przedłużenie? Porozmawiamy o koncepcji bio-obiektu Tadeusza Kantora, przyglądając się przykładom ze spektakli Teatru Cricot 2. Co nas zainspiruje? Człowiek z przymocowanymi kółkami czy postacie ludzkie połączone z metalowym wózkiem?

Wspólnie poszukamy nowych rozwiązań i możliwości wynikających z zespolenia przedmiotu z aktorem. Przetestujmy je, tworząc własne etiudy teatralne.

 

Temat: Gry w klasę

Wiek uczestników: 12–18 lat

Koszt udziału: 150 zł od grupy

Zapraszamy do wspólnego działania inspirowanego fragmentami spektaklu Umarła Klasa Tadeusza Kantora. Dla artysty szkolne ławki pełniły rolę maszyny pamięci, pomagającej zrekonstruować wspomnienia. Sprawdzimy, czy przestrzeń sali lekcyjnej i temat „szkolności” dla nas także mogą uruchomić potencjał sceniczny. Zaczniemy od rozgrzewki całego ciała i ćwiczeń uruchamiających aparat mowy.

Wspólnie popracujemy nad etiudami teatralnymi, których materią będą – jak u Kantora – utarte gesty, cytaty z lekcji historii, alfabet, system codziennych zachowań tworzących performatywny wymiar klasy. Wykorzystamy także fragmenty powieści, których akcja toczy się w szkole – od Syzyfowych prac po Ferdydurke.

 

Temat: Nie tylko Tumor Mózgowicz

Wiek uczestników: 14–18 lat

Koszt udziału: 150 zł od grupy

Od Mątwy po Nadobnisie i koczkodany – Tadeusz Kantor testował na tekstach Witkiewicza większość faz swojego teatru. Co interesowało Kantora w Witkacym? W jaki sposób postacie z jego spektakli „wślizgują się” nawet do Umarłej klasy? Sam artysta mawiał, że „nie gra Witkacego, tylko gra z Witkacym”. Do takiej gry chcemy zaprosić uczestników warsztatów.

Inspiracją do działań teatralnych będą fragmenty sztuk Witkacego oraz tekstów teoretycznych Kantora. Przyjrzymy się językowi, neologizmom, przetestujemy różne rytmy i intonacje. Ale też zwrócimy uwagę na rzeczywistość, którą ten język uruchamia i sprawdzimy, jak wchodzi w relację z przestrzenią.