Wiedzieć więcej

Baner projektu z napisem Wi(e)dzieć więcej i grafiką przedstawiającą dłonie na żółtym tle

Wiedzieć więcej 2018

W 2017 roku Cricoteka postawiła sobie za cel dostosowanie wystaw i budynku instytucji na przyjęcie osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. W ramach realizowanego przez nas projektu Wiedzieć więcej opracowujemy ścieżkę zwiedzania dla osób niewidomych i cykl warsztatów dla osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Wraz z Fundacją Kultury Bez Barier przygotowaliśmy audiodeskrypcje wybranych obiektów z wystawy stałej oraz ze zbiorów Cricoteki. Zapoznając się z audiodeskrypcjami dzieł Kantora, można poznać sześć etapów jego twórczości teatralnej – od Podziemnego Teatru Niezależnego po Teatr Śmierci.

Istnieje możliwość umówienia się na bezpłatne oprowadzanie z audiodeskrypcją – także dla indywidualnych uczestników. Na żywo po wystawie może Państwa oprowadzić jeden z sześciu pracowników Cricoteki przeszkolonych z audiodeskrypcji przez Fundację Kultura bez Barier. Po wcześniejszym umówieniu – jesteśmy też w stanie odebrać Państwa z przystanku tramwajowego.

 

Na poziomie -1 dostępna jest makieta Cricoteki.

 

Ze wsparciem Fundacji Siódmy Zmysł powstała audiodeskrypcja spektaklu Teatru Cricot 2 Gdzie są niegdysiejsze śniegi. Kluczowy dla tego spektaklu obiekt – Trąba Sądu Ostatecznego w formie pomniejszonej rekonstrukcji wykonał artysta-rzeźbiarz Wojciech Wasilewski. Trąba – wraz z audiodeskrypcją – jest dostępna dotykowo dla osób niewidomych jako uzupełnienie rozmów o spektaklu oraz inspiracja do twórczych warsztatów dla dzieci. Do współpracy przy tworzeniu oferty spotkań wokół projekcji oraz twórczych warsztatów zaprosiliśmy Fundację Szansa dla Niewidomych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.

 

Oferta warsztatowa:

dla dzieci w wieku 7-13 lat

WIELKIE BUDOWANIE (czas trwania 1 h)

Inspiracją do zajęć będzie wielki obiekt ze spektaklu Tadeusza Kantora – Trąba Sądu Ostatecznego. Jak jeździ? Do czego służy korba? Co ukrywa się pod czarnym materiałem? Jakie wydaje dźwięki? Po zbadaniu obiektu zbudujemy własne wehikuły. Być może będą też grały.

Zdjęcia z warsztatów

Warsztaty – fot. Studio FILMLOVE

 

dla młodzieży i dorosłych

JAK WYGLĄDA TRĄBA SĄDU OSTATECZNEGO? (czas trwania 1,5 h)

Zapraszamy na spotkanie w wyjątkowym spektaklem i wyjątkowym obiektem teatralnym. Projekcja półgodzinnego spektaklu z audideskrypcją Gdzie są niegdysiejsze śniegi będzie punktem wyjścia do warsztatu o teatrze Tadeusza Kantora.

W ramach projektu – cała oferta jest dostępna na za darmo

Warsztaty - fot. Studio FILMLOVE

Warsztaty – fot. Studio FILMLOVE

W celu umówienia się na oprowadzanie lub warsztaty zadzwoń lub napisz do nas:

Basia Pasterak pasterak@cricoteka.pl tel. 12 442 77 70, wewnętrzny 107

Olga Curzydło curzydlo@cricoteka.pl tel. 506 164 487, 12 442 77 70, wewnętrzny 121

Dla grup szkolnych, które np. z powodu odległości nie są w stanie przyjechać do Cricoteki przygotujemy pakiet edukacyjny będący instrukcją przeprowadzenia warsztatu dla dzieci niewidomych lub niedowidzących. W skład pakietu będą wchodziły scenariusz warsztatu wprowadzającego w tematykę sztuki współczesnej w oparciu o dzieła Tadeusza Kantora wraz z podstawowymi materiałami, ale łatwo dostępnymi, tanimi i możliwymi do uzupełnienia. Pakiet ma zachęcać odbiorców nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością wzroku do projektowania sytuacji dydaktycznej, w której dzieci będą mogły twórczo odnieść się do sztuki Kantora. Szczegółowy instruktaż przygotowany we współpracy ze specjalistą oraz dostępność materiałów mają być zachętą do sięgania po niekonwencjonalną formę pracy.

W ramach podsumowania projektu opracowaliśmy publikację (Jak udostępnialiśmy Cricotekę) zbierającą dobre praktyki oraz porady dotyczące udostępniania sztuki osobom z niepełnosprawnością wzroku.