Wpół do jutra | Robert Kuśmirowski

“Wpół do jutra”
Robert Kuśmirowski
Wernisaż: 13 października 2021
Cricoteka, ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków

 Wpół do jutra” jest czasową wystawą zbiorową realizowaną przez Roberta Kuśmirowskiego (we współpracy z kuratorami Magdaleną Ujmą-Gawlik i Kamilem Kuitkowskim) oraz zaproszonych przez niego artystów: Marka Chlandę, Mikołaja Smoczyńskiego, Andrzeja Dudek Dürera, Daniela Zagórskiego, Macieja Świeszewskiego, Krzysztofa Leona Dziemaszkiewicza i Jana Gryki. Kluczem do ich doboru są pokrewieństwa z dziełem Tadeusza Kantora, przejawiające się w postawach, ogólnej artystycznej wizji oraz w podejmowanych przez artystów tematach.

Idea wystawy nawiązuje do dziedzictwa sztuki i myśli Kantora. Bezpośrednim punktem odniesienia jest obecna odsłona wystawy stałej Cricoteki „Tadeusz Kantor. Widma”, poświęcona tematowi trudnej pamięci, traum przeszłości oraz tego, jak tragiczne koleje historii odbijają się w sztukach wizualnych.

Wpół do jutra” idzie o krok dalej: dotyka kwestii rozpadu ogólnej, uniwersalnej wizji kultury, koncentrując się na indywidualnych lękach, żywionych przez ludzi żyjących tu i teraz. Artyści muszą bowiem zmierzyć się z dominującą obecnie atmosferą niewiary nie tylko w dobrą przyszłość, ale i w ogóle w istnienie czasów, które miałyby nadejść. Ta niewiara spowodowana jest nie tylko lękami klimatycznymi i doświadczeniem pandemii, lecz i wyczerpywaniem się dotychczasowego paradygmatu kultury, bazującego na koncepcji niczym nieograniczonego postępu oraz wzrostu gospodarczego. Współcześnie, tak rozumiany rozwój dociera do swego kresu, co znajduje odzwierciedlenie także w sztuce.

Zarazem wystawa dotyka kwestii codzienności, która naznaczona jest przeszłością. Trauma złych wydarzeń naznacza tkankę teraźniejszości, która jest banalna i płaska, ale która – jako zejście do punktu zero rzeczywistości poprzez “gołą” materialność – stanowi jedyny wiarygodny punkt odniesienia dla sztuki.