Wykłady online

Zapraszamy na serię wykładów online towarzyszących wystawie “Tadeusz Kantor. Widma”.

Tematyka wykładów balansuje między twórczością Tadeusza Kantora, samą ekspozycją w kontekście strategii prezentowania trudnej przeszłości oraz szerszym kontekstem międzynarodowego programu “Staging Difficult Pasts”.

Wykłady poświęcone są kalejdoskopowi problemów, tematów i konstrukcji, oscylujących w twórczości Kantora wokół trudnej przeszłości i odnoszą się do szerszego kontekstu kulturowego prezentowania trudnej przeszłości.

 

Michał Kobiałka “Widma Przeszłości”.

Wykład miał premierową transmisję online 3 kwietnia o godz.16.30.

Prof. Michał Kobiałka szuka odpowiedzi na pytanie, co w teatrze Kantora fascynuje nas dzisiaj i sprawia, że wciąż wracamy do jego twórczości wizualnej oraz pism teoretycznych. Wykład odnosi się do teoretycznych pojęć wywodzących się z poszczególnych kierunków w sztuce oraz narracji stanowiących tło wystawy „Tadeusz Kantor. Widma”.

Michał Kobiałka jest dziekanem i profesorem teatrologii w Department of Theatre Arts & Dance na Uniwersytecie w Minnesocie w USA. Jego artykuły, eseje i recenzje na temat teatru średniowiecza, teatru XVIII wieku, współczesnego teatru europejskiego, a także historiografii i teatru były publikowane w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Izraelu, Rumunii, Hiszpanii, Niemczech, Danii, Brazylii, a także w Polsce. Od 1985 roku tłumaczy teksty teoretyczne i pisze o praktyce teatralnej Tadeusza Kantora. Jest autorem dwóch książek o teatrze Tadeusza Kantora: „A Journey Through Other Spaces: Essays and Manifestos, 1944–1990” (1993); „Further on, Nothing: Tadeusz Kantor’s Theatre” (2009). Jest kuratorem (wraz z Małgorzatą Paluch-Cybulską) wystawy “Tadeusz Kantor. Widma”.

 

 

 

Grzegorz Niziołek “Rzeźnia”.

Wykład został premierowo emitowany online 11 maja o godz. 18:00.

Szatnia w przedstawieniu Tadeusza Kantora Nadobnisie i koczkodany nie przez przypadek przypominała urządzenie zwierzęcej jatki przeznaczone do wieszania mięsa zaszlachtowanych zwierząt. Przez cały spektakl tkwiła w pejzażu przedstawienia, gdzieś daleko w kącie jako traumatyczny obiekt – na hakach wisiały ubrania. Ta szatnia-jatka jest równie prymitywna jak urządzenia do masowej Zagłady, ale pozbawiona masek, jakie tamte przybrały.

Grzegorz Niziołek – polski teatrolog, literaturoznawca i nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Teatru i Dramatu UJ, profesor nadzwyczajny na Wydziale Reżyserii Dźwięku Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. W pracy naukowej zajmuje się m.in. polskim teatrem w XX i XXI wieku, sztuką reżyserii oraz krytyką teatralną. Od 2008 do 2010 roku dyrektor artystyczny Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Współzałożyciel i wieloletni redaktor naczelny czasopisma teatralnego „Didaskalia”. Pomysłodawca i organizator konferencji naukowych: „Dwudziestolecie. Teatr polski po 1989 roku” (2009) oraz „Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie” (2011). W pracy naukowej zajmuje się m.in. polskim teatrem w XX i XXI wieku, sztuką reżyserii oraz krytyką teatralną.

 

 

Małgorzata Paluch-Cybulska “Tadeusz Kantor. Historia jako ready made”.

Wykład został opublikowany premierowo online 9 czerwca o godz. 18.00.

Tematem wykładu jest wpływ doświadczeń prowokowanych przez historię na życie i twórczość Tadeusza Kantora. Motywy historyczne i biograficzne są u artysty silnie zindywidualizowane, funkcjonują jak klisze pamięci. Nie występują linearnie, są wybiórczymi urywkami, wrakami, strzępami przetworzonymi przez mechanizm pamięci i wspomnień artysty, jego kondycji i lęków. Kantor używa ich jako narzędzi świadomie wprowadzanych do złożonych konstrukcji dzieł, w pewnym sensie manewruje nimi jako ready made, czyli realnością gotową.

Małgorzata Paluch-Cybulska – kuratorka wystawy “Tadeusz Kantor. Widma”, kierownik Archiwum oraz kierownik Muzeum Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie.

Zapraszamy na kolejne wykłady, które premierowo pokażemy na portalu Facebook, a następnie tutaj:

6 października, godz. 18.00 Anna Róża Burzyńska

18 listopada, godz. 18.00 Katarzyna Fazan

2 grudnia, godz. 17.00 Dyskusja panelowa. Cricoteka w kontekście idei instytucji kultury w powojennej Polsce.

 

Baner z logotypami organizatorów, partnerów i patronów medialnych wystawy Tadeusz Kantor. Widma