„Tadeusz Kantor. Widma”

Wystawa „Tadeusz Kantor. Widma” problematyzuje niezwykle uniwersalne oraz aktualne dla współczesnych wystaw idee, wygenerowane przez Kantora w jego twórczości teatralnej, malarskiej i teoretycznej.

 

Czarno-białe zdjęcie. Na pierwszym planie dwóch generałów w pełnym umundurowaniu z dużymi skrzypcami, które trzymają sztywno oparte o bark. Za nimi stoi para: kobieta z ciemnymi włosami, w jasnym stroju i z welonem oraz manekin mężczyzny w garniturze, z twarzy przypominający Tadeusza Kantora.

Fot. Jacquie Bablet

Jej zasadniczym tematem jest trudna pamięć i trudna przeszłość, zarówno w wymiarze historycznym, jak i osobistym, prywatnym. Interesuje nas odpowiedź na pytanie: w jaki sposób historia powszechna, Holocaust, I i II wojna światowa, przeobrażenia społeczno-polityczne – wpłynęły na twórczość i biografię artysty? W jaki sposób historia determinuje rozwój sztuki? W jaki sposób zaś sztuka reprezentująca trudną przeszłość determinuje metody jej wystawiania w przestrzeni muzealnej? Wychodzące od Kantora idee i narracje będą odnosiły się także do jej szerszego kontekstu kulturowego. Uniwersalizując oraz uwspółcześniając trudną przeszłość w twórczości Tadeusza Kantora, kuratorzy wystawy zadają także pytanie o niepewną przyszłość. Nowatorska aranżacja wystawy ma oddziaływać silnie na zmysły widza, wytrącając go z poczucia komfortu oglądania niewygodnych, trudnych narracji.

Czarno-białe zdjęcie. Na scenie teatralnej stoją drewniane stoliki i krzesła. Na środku stoi Tadeusz Kantor – obrócony plecami, w kapeluszu i czarnym garniturze. Obok niego, również tyłem, stoi kobieta z włosami poniżej ramion, w jasnym stroju i z welonem. We dwójkę przykrywają elementy scenografii płachtami ciemnego materiału. W głębi sceny stoi postać, w ręku trzyma krzyż.

Fot. Jacquie Bablet

 

Wystawie towarzyszyć będzie cykl wykładów i spotkań oraz katalog z naukowym opracowaniem zagadnień związanych z reprezentacją trudnej pamięci w muzealnictwie oraz teatrze. Praca nad projektem będzie odbywała się w międzynarodowym zespole specjalistów, którzy łączą różne języki i dziedziny nauki i sztuki. Partnerem współorganizującym wystawę w zakresie merytorycznym i naukowym jest Departament Dramatu Teatru i Tańca Royal Holloway University of London.

Partnerem wystawy jest Departament Dramatu Teatru i Tańca Royal Holloway University of London, skupiający międzynarodowe ośrodki badawcze w ramach projektu “Staging Difficult Pasts: Of Narratives, Objects and Public Memory”.

 

Miejsce wystawy:

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

 

Patronat medialny: